fbpx

E-Learning Anatomi & Fysiologi

Læs 200 timer Anatomi & Fysiologi i dit eget tempo via E-learning hos AM Academy.
Tilmeld Kursus

Tilmeld 200 timer Anatomi & Fysiologi på E-Learning hos AM Academy

Få en bedre forståelse af det menneskelige bevægeapparats anatomi og kroppens fysiologiske processer på cellulært-, organ- og helkropsniveau. Denne nye viden kan anvendes ved undersøgelse, anbefaling og behandling af klienter, samt er baseret på et udvidet kendskab til de anatomiske strukturer, deres fysiologiske egenskaber og deres indbyrdes relationer og funktioner på helkropsniveau.

E-learning Anatomi & fysiologi består af 12 emner inden for fysiologi og anatomi – tilsvarende 200 timers studie, hvor eleven læser efter en vejledende plan for hvert emne. Hertil tilbydes personlig assistance fra underviser via intranet og månedligt afholdes der E-Learningsforum, hvor underviser tilbyder hjælp hos AM Academy.

Her vil emnernes indhold dels være repetition af basal uddannelse i anatomi og fysiologi og dels være uddybende samt helt ny viden om kroppens anatomiske og fysiologiske forhold. Hvert emne afsluttes med en kort emnetest, som skal gennemføres og bestås inden eleven kan tilmeldes eksamen.

Testen består af 10-20 spørgsmål til det pågældende emne og er tidsbegrænset. Kurset afsluttes med en skriftlig tilstedeværelseseksamen som afholdes hos AM Academy. Den vil bestå af en essayopgave, kortsvarsspørgsmål og multiple choice spørgsmål.

Undervisningsmateriale

Kurset er bygget op omkring 2. udgave af bogen ”Hånden På Hjertet – Anatomi og Fysiologi” af Oluf Falkenberg Nielsen og Mette Juel Bojsen-Møller. Ved køb af bogen erhverves samtidig en kode til en e-bogs version, som giver gode muligheder for at læse mens man er på farten. E-bogen indeholder en digital udgave af hele bogen, notesbog til egne noter, mulighed for at overstrege tekst og søgefunktion. E-bogen kan anskaffes separat her. Bøgerne kan bl.a. købes hos www.saxo.dk, men søg gerne lidt rundt på nettet, da f.eks. 1. udgave kan findes brugt.

Færdigheder

  • Genkende og benævne de anatomiske strukturer på figurer og tredjepersoner.
  • Genkende normalfysiologiske processer hos tredjepersoner.
  • Anvende den anatomiske og fysiologiske viden i tolkningen af den raske krop.

Efter endt E-learning Anatomi & Fysiologi har du lært dig følgende:

  • Benævne cellens bestanddele og cellens plads i organismen.
  • Redegøre for opbygningen af kredsløbet og blodets funktioner i organismen.
  • Beskrive respirationens funktioner og inddelinger.
  • Beskrive lymfesystemet og karakterisere kroppens forsvar mod infektioner.
  • Redegøre for fordøjelsessystemet og udnyttelsen af næringsstoffer.
  • Benævne stofskiftets gennemgribende egenskaber i organismen og reguleringen heraf.
  • Beskrive nyrernes dannelse af urin og udskillelsen via urinvejene.
  • Definere organismens homeostatiske forhold.
  • Redegøre for hudens opbygning og funktioner.
  • Beskrive nerver og nervesystemets inddeling og funktioner.
  • Skitsere kommunikationen mellem nerveceller i nervesystemet og resten af kroppen.
  • Benævne visse hormoners funktioner i kroppen og reguleringen af deres udskillelse.
  • Beskrive den anatomiske opbygning af bevægeapparatet.
  • Beskrive den neurologiske forsyning og blodforsyningen af bevægeapparatet.
  • Redegøre for skeletmuskulaturens opbygning og muskelcellens egenskaber.

Adgangskrav

E-Learning Anatomi & Fysiologi henvender sig til alle alternative behandlere. Det er derfor ikke et krav at du er uddannet massør for at tilmelde dette kursus. Du kan opstarte et forløb, når det passer dig. Du tilmelder dig via knappen nedenfor. 

Pris kr. 6.500,-

Dit studie er gyldigt i 1 år fra registreringsdatoen.

Har du brug for ekstra hjælp?

Hos AM Academy kan du Gratis deltage i vores månedlige E-learningsforum, hvor der sammen med andre elever, vil være mulighed for at få hjælp med din E-learning af en underviser. E-learningsforum afholdes hver første torsdag i måneden efter kl. 17.00

E-learningsforum skal fungere som en mulighed for sparring med de andre elever, samt hjælp til emnerne. Det er også muligt at tale med andre elever om læse- og noteteknik eller bruge tiden på at læse eller lave en emnetest, hvis man ønsker ro til dette.

Det understreges hermed, at der ikke nødvendigvis er tale om undervisning og at det ikke er obligatorisk at møde op. Det kan blive nødvendigt, at eleverne skal informere underviser om de emner de gerne vil have hjælp til forinden, så underviser kan være bedst muligt forberedt og evt. kan forberede en egentlig undervisning i et ønsket emne. I så fald informerer underviser om dette i forvejen via. Ziik. 

Underviser: Charlotte Wichmand

Charlotte er uddannet Læge og arbejder til hverdag i hospitalsvæsenet. Hun er også uddannet Lægeeksamineret Fysiurgisk Massør fra AM Massageskole i 2016. Charlotte opdaterer løbende skolens undervisningsmateriale i Fysiologi og har udarbejdet e-learning modulerne Anatomi & Fysiologi, samt Sygdomslære & Farmakologi. Hun underviser i Fysiologi på Trin 1 & Trin 3. Ifølge Charlotte er hun ”Motiveret til at oplyse og formidle viden om kroppens fantastiske egenskaber og designs til elever der har valgt at arbejde med kroppen i fokus”.

Læs om skolens undervisere →

CHARLOTTE WICHMAND AM ACADEMY