E-Learning Anatomi/Fysiologi

Læs 200 timer anatomi/fysiologi i dit eget tempo via E-learning.

Tilmeld Kursus

E-Learning Anatomi/Fysiologi

Få en bedre forståelse af det menneskelige bevægeapparats anatomi og kroppens fysiologiske processer på cellulært-, organ- og helkropsniveau. Denne nye viden kan anvendes ved undersøgelse, anbefaling og behandling af klienter, samt er baseret på et udvidet kendskab til de anatomiske strukturer, deres fysiologiske egenskaber og deres indbyrdes relationer og funktioner på helkropsniveau.

E-learning Anatomi/fysiologi består af 12 emner inden for fysiologi og anatomi – tilsvarende 200 timers studie, hvor eleven læser efter en vejledende plan for hvert emne. Hertil tilbydes personlig assistance fra underviser via intranet og månedligt afholdes der E-learningsforum, hvor underviser tilbyder hjælp hos AM Academy. Her vil emnernes indhold dels være repetition af basal uddannelse i anatomi og fysiologi og dels være uddybende samt helt ny viden om kroppens anatomiske og fysiologiske forhold. Hvert emne afsluttes med en kort emnetest, som skal gennemføres og bestås inden eleven kan tilmeldes eksamen. Testen består af 10-20 spørgsmål til det pågældende emne og er tidsbegrænset. Kurset afsluttes med en skriftlig tilstedeværelseseksamen som afholdes hos AM Academy. Den vil bestå af en essayopgave, kortsvarsspørgsmål og multiple choice spørgsmål.

E-Learningsforum

Hver første torsdag i måneden vil der være mulighed for at bruge en aften med andre elever og en underviser på AM Massageskole. Vi kalder denne dag ”E-learningsforum” og den skal fungere som en mulighed for sparring med de andre elever, samt hjælp til emner i anatomi og fysiologi. Det er også muligt at tale med andre elever om læse- og noteteknik eller bruge tiden på at læse eller lave en emnetest, hvis man ønsker ro til dette. Det understreges hermed, at der ikke nødvendigvis er tale om undervisning og at det ikke er obligatorisk at møde op. Det kan blive nødvendigt, at eleverne skal informere underviser om de emner de gerne vil have hjælp til, inden e-learningsforummet afholdes, så underviser kan være bedst muligt forberedt og evt. kan forberede en egentlig undervisning i et ønsket emne. I så fald informerer underviser om dette i forvejen.

Undervisningsmateriale

Kurset er bygget op omkring 2. udgave af bogen ”Hånden På Hjertet – Anatomi og Fysiologi” af Oluf Falkenberg Nielsen og Mette Juel Bojsen-Møller. Ved køb af bogen erhverves samtidig en kode til en i-bogs version af bogen, som giver gode muligheder for at læse mens man er på farten. I-bogen indeholder en digital udgave af hele bogen, notesbog til egne noter, mulighed for at overstrege tekst og søgefunktion. Ibogen kan anskaffes separat her. Bøgerne kan bl.a. købes hos www.saxo.dk, men søg gerne lidt rundt på nettet, da f.eks. 1. udgave kan findes brugt.

Efter endt E-learning Anatomi/Fysiologi har du lært dig følgende:

 • Benævne cellens bestanddele og cellens plads i organismen
 • Redegøre for opbygningen af kredsløbet og blodets funktioner i organismen
 • Beskrive respirationens funktioner og inddelinger
 • Beskrive lymfesystemet og karakterisere kroppens forsvar mod infektioner
 • Redegøre for fordøjelsessystemet og udnyttelsen af næringsstoffer
 • Benævne stofskiftets gennemgribende egenskaber i organismen og reguleringen heraf
 • Beskrive nyrernes dannelse af urin og udskillelsen via urinvejene
 • Definere organismens homeostatiske forhold
 • Redegøre for hudens opbygning og funktioner
 • Beskrive nerver og nervesystemets inddeling og funktioner
 • Skitsere kommunikationen mellem nerveceller i nervesystemet og resten af kroppen
 • Benævne visse hormoners funktioner i kroppen og reguleringen af deres udskillelse
 • Beskrive den anatomiske opbygning af bevægeapparatet
 • Beskrive den neurologiske forsyning og blodforsyningen af bevægeapparatet
 • Redegøre for skeletmuskulaturens opbygning og muskelcellens egenskaber

Færdigheder

 • Genkende og benævne de anatomiske strukturer på figurer og tredjepersoner
 • Genkende normalfysiologiske processer hos tredjepersoner
 • Anvende den anatomiske og fysiologiske viden i tolkningen af den raske krop

Målgruppe

E-Learning kursus i anatomi og fysiologi henvender sig til alle alternative behandler. Det er derfor ikke et påkrav at du er uddannet massør for at tilmelde dette kursus.

Pris kr. 6.500,-

Underviser: Charlotte Wichmand
Charlotte er uddannet Læge og arbejder til hverdag i hospitalsvæsenet. Hun er også  uddannet Lægeeksamineret Fysiurgisk Massør fra AM Massageskole i 2016. Charlotte opdatere løbende skolens undervisningsmateriale i Fysiologi, og har udarbejdet e-learning modulerne Anatomi/Fysiologi og Sygdomslærer. Hun underviser i Fysiologi på Trin 1 & Trin 3. Ifølge Charlotte er hun ”Motiveret til at oplyse og formidle viden om kroppens fantastiske egenskaber og designs til elever der har valgt at arbejde med kroppen i fokus”.

Læs om skolens undervisere →

charlotte wichmand